Als afsluiting van het riool aansluiten en het aanpassen van de muur, is er ook een nieuw naambord gekomen.

Mooi dat de zuster er ook ons logo op heeft laten schilderen.

Welkom op de website van de Werkgroep Kenia.

 

Wij zijn een groep vrijwilligers die zich inzetten om het werk van de Zusters van de congregatie; Daugthers of the Sacred Heart financieel te ondersteunen.

Wij zetten ons in voor twee van hun projecten te weten: Een meisjeshuis en een straatkinderenproject, beiden in de omgeving van de stad Nairobi.

Om de twee jaar gaan (corona volente) er twee van onze werkgroep op eigen kosten naar Kenia om contact te onderhouden en te zien of de projecten extra middelen nodig hebben.

Ons standpunt is dat iedere euro daadwerkelijk en op een juiste manier wordt besteed.

Doordat wij als werkgroep financieel zijn ondergebracht bij het Missiehuis van de Andreasparochie in Kwintsheul,

zijn dankzij hun ANBI-nummer, alle donaties aftrekbaar van de belasting.

Meer gegevens hierover vindt u op onze contact pagina.