13 september 2022

Er zit weer een beetje schot in ons project rond de riolering van het weeshuis. Het gouvernement heeft aangegeven dat we een plan mogen indienen voor de toestemming om aan te mogen sluiten. We hopen er een Hollandse oplossing te kunnen installeren, namelijk een centrale put waarin alle afvoeren samenkomen, waarin we een speciale rioolpomp het afvalwater laten verpompen naar het hoofdriool. In Kenia is men dat nog niet gewend, maar voor ons is het ver weg de goedkoopste oplossing,  die hier in Nederland zijn bewijzen al heeft geleverd.

Wordt vervolgd.

21 Augustus 2022

Het bezoek van de oudere meisjes aan hun weeshuis Satellite is inmiddels geweest. Een kleine delegatie  van de appgroep van inmiddels 30 meisjes, bracht een bezoek aan hun "zussen" en aan zuster Emmly. Ook zuster Bernadette die zij de langste tijd van hun verblijf hebben gekend als hun begeleidster/opvoedster/coach. was erbij Het was gezellig hebben we vernomen. zie de foto in de fotogalerij!

18 augustus 2022

Alweer twee jaar geleden hebben we met onze werkgroep actie gevoerd om het rioleringssysteem van het meisjeshuis op orde te krijgen. De plannen die we toen maakten, waren nog niet uitvoerbaar omdat de aanleg van het hoofdriool in de "straat" vóór het weeshuis nog niet was geschied. Vandaag kregen we het bericht dat het riool er nu ligt en dat een gedeelte van de afvoeren ook zijn aangesloten. Het resterende deel ligt echter te diep onder het straatniveau om het direct te kunnen aansluiten. Daarom hebben we een offerte aangevraagd om een verzamelput te laten ingraven zodat we dan d.m.v. een pomp, het hoogteverschil kunnen oplossen. Dit project wordt dus vervolgd.

Ook meldden wij in een eerder bericht dat er een groep van oudere meisjes die inmiddels al zelfstandig leven en wonen, gingen proberen om het weeshuis met elkaar financieel wat te ondersteunen. Deze groep is inmiddels gegroeid tot dertig meisjes die elkaar gezocht en gevonden hebben. Op zaterdag 20 augustus a.s. zal een delegatie van hen het huis bezoeken om de eerste donatie te overhandigen. Wij als werkgroep zijn blij en trots dat de meisjes, inmiddels vrouwen en vaak moeder, het huis niet vergeten zijn en zich ook verantwoordelijk voelen voor het voortbestaan ervan.

27 juni 2022

Vandaag hebben we weer een nieuwsbrief ontvangen waarin zuster Emmly verslag doet van het afgelopen half jaar. De kinderen zijn allemaal weer naar school en inmiddels is er een nieuwe watertank geplaatst ter vervanging van het gebarsten exemplaar. Een waarlijke investering maar hiermee is wel een groot waterprobleem opgelost. Op financieel vlak is de uitdaging wel gegroeid, omdat ook in Kenia de prijzen de pan uit rijzen. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols.

Kijk ook even op ons nieuwe tabblad "Fotogalerij" om meer te zien.

31 mei 2022

Goede berichten vanuit Kenia. Het nieuwe schooljaar gaat weer beginnen en een groot aantal van de meisjes begint aan een nieuwe school, hetzij van kleuter- naar basisonderwijs, dan wel van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs. Ook deze gebeurtenissen zijn een uitdaging voor zuster Emmly omdat zij weer passende schooluniformen en andere schoolmaterialen moet regelen voor de meisjes. Voortgezet onderwijs betekent vaak een interne opleiding op een boardingschool (soort kostschool) waardoor de meisjes niet meer elke dag thuiskomen. Ook hierin proberen wij te ondersteunen. Er is regelmatig mailcontact over zaken die aandacht behoeven en we springen bij waar nodig.

17 april 2022

Vandaag heeft één van onze werkgroepleden een berichtje ontvangen dat de appgroep van meisjes(inmiddels vrouwen) die het weeshuis hebben verlaten, inmiddels is gegroeid tot dertig personen. Zij proberen nu een reünie te organiseren om elkaar ook fysiek te ontmoeten en te onderzoeken in hoeverre zij gezamenlijk kunnen helpen om het weeshuis te ondersteunen. Wij als werkgroep ervaren dit een beetje als een kroon op ons werk. Aan de ene kant omdat ze nu op eigen benen te staan en aan de andere kant, omdat het weeshuis iets terugkrijgt van wat het in de meisjes destijds geïnvesteerd heeft.

We houden u op de hoogte.

15 april 2022

We hebben via de mail paaswensen mogen ontvangen van Zuster Emmly. Ze meldde dat het goed gaat in het weeshuis. Dat de meeste kinderen tijdens hun paasvakantie op bezoek zijn bij familie of kennissen. Na de paasvakantie gaan er vijf meisjes naar de eerste klas van de basisschool en drie meisjes gaan naar het voortgezet onderwijs. Al met al is er voor de Zuster dus weer  veel extra werk aan de winkel. De aanschaf van schooluniformen, boeken en andere zaken, die de meisjes nodig hebben, komt in zulke perioden allemaal op de schouders van de Zuster. De recente foto's waar we om vroegen zullen gemaakt worden als de meisjes even terug zijn in het weeshuis. Wordt vervolgd.

2 maart 2022

We zijn blij dat we bij Jouwweb.nl de mogelijkheid hebben gevonden om kosteloos een website in de lucht te kunnen brengen.

Onze vorige provider was niet kosteloos en omdat wij graag zoveel mogelijk geld aan onze projecten willen doen toekomen, hebben we gezocht naar een alternatief.

Dat Jouwweb.nl op elk tabblad reclame maakt nemen we gewoon voor lief.

 

2 maart 2022:

Vandaag heeft ons het bericht bereikt, dat de meisjes die inmiddels zelfstandig zijn en buiten het weeshuis wonen, een appgroep hebben aangemaakt om onderling contact te houden en waar mogelijk de zusters van het weeshuis te willen ondersteunen.

Een mooi bericht, want dat is waar het allemaal om begonnen is.