Voor gedetailleerde informatie zoals :

Donaties: Elke euro komt voor 100% ten goede aan het doel dat u stelt, Weeshuis Satellite of Straatkinderen in Ruiru.

Omdat wij twee projecten sponsoren is het belangrijk dat u bij een gift aangeeft voor welk project u dit wilt bestemmen. Uw gift wordt bijzonder gewaardeerd.

Bankgegevens zijn:

Parochie H. Andreas  te Kwintsheul
NL05 RABO 0126 5011 57 t.n.v. Missiecentrum Kwintsheul

ANBI-nummer: Hiermee kunt u uw gift volledig aftrekken van de belasting. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Sponsoring van een meisje uit het weeshuis: Helaas worden er nog steeds kinderen bij het weeshuis gebracht. Wij kunnen voor u contacten onderhouden met een van die kinderen, zodat u zelf kunt ervaren wat u met de sponsoring bereikt.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u ons een mail sturen via het onderstaand adres.

 

Namens de werkgroep:

Ria en Albert van Leeuwen (Maasland)

Annemieke en Ab van Marrewijk (Kwintsheul)

Wilma en Bert van Leeuwen (Maasland)

Ons emailadres is: Weeshuissatellite@outlook.com

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb